strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

AUKCJA KURSÓW JĘZYKOWYCH

IMAGINE IT

THE ULTIMATE LANGUAGE EXPERIRNCE

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.1 Rejestracja oraz uczestnictwo w aukcjach polska-anglia.co.uk jest całkowicie bezpłatne. Każdy Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje niniejszy regulamin. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail niezbędnej korespondencji.

1.2
Użytkownikiem aukcji polska-anglia.co.uk może zostać jedynie osoba pełnoletnia zdolna do czynności prawnych, która podając swoje dane osobowe
wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
1.3
 Dane osobowe uczestników aukcji nie będą udostępniane osobom trzecim.

2. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW

2.1 Umowa sprzedaży pomiędzy polska-anglia.co.uk i kupującym jest ważna w świetle prawa i zostaje zawarta z chwilą otrzymania poprzez e-mail potwierdzenia zakończenia aukcji.
2.2 W przypadku wygranej zwycięzca licytacji zgadza się udostępnić swoje dane kontaktowe sprzedawcy w celu sfinalizowania transakcji. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do zakupu licytowanego kursu językowego po cenie ustalonej w trakcie licytacji.

2.3
 Warunki realizacji i odbioru sprzedanego towaru bądź usługi określa polska-anglia.co.uk. Po zakończeniu licytacji polska-anglia.co.uk zobowiązana jest do sprzedaży kursu językowego w cenie ustalonej w trakcie licytacji.
2.4
polska-anglia.co.uk ustala cenę minimalną kursu językowego (cena wywoławcza).

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

3.1 Serwis aukcyjny polska-anglia.co.uk
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez uczestników aukcji wynikające z nieprawidłowego działania programu lub czasowej niedostępności serwisu.  

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Serwis aukcyjny polska-anglia.co.uk zastrzega sobie prawo do wycofania wybranych ofert ze stron serwisu lub też usunięcia użytkowników naruszających postanowienia niniejszego regulaminu. Zastrzega również prawo do zmian regulaminu.
4.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawne Wielkiej Brytanii.
4.3 Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z aukcjami prosimy kierować na adres: tutaj

Date: from 1 February 2004


 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.