strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

  Warunki rezerwacji szkoły

Rezerwacja szkoły jest bezpłatna. Okres oczekiwania na dokumenty: 7 dni roboczych. Przy rezerwacji 'last minute': 3 dni.

- polska-Anglia.co.uk zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych ze skompletowaniem dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w programach: kursów językowych, Nauka i Praca, praktyki, wyjazdach Au-pair i przesłania uczestnikom ofert szkoły, rodziny lub pracodawcy.

-Kontrahent (biuro au-pair, organizacja edukacyjna, szkoła językowa itp.) w Wielkiej Brytanii, reprezentowany przez polska-Anglia.co.uk zobowiązuje się do organizacji programu pobytu za granicą zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. polska-Anglia.co.uk zobowiązuje się interweniować u głównego organizatora wyjazdu w przypadku niedopełnienia warunków programu, pod warunkiem, że uczestnik powiadomił biuro w czasie trwania programu.

-Warunkiem uczestnictwa w programie jest dostarczenie wypełnionego formularza i innych wymaganych dokumentów oraz wpłaceniu opłaty na poczet postępowania kwalifikacyjnego w wysokości zależnej od wybranego programu.

 

1. Wiek studenta.

Minimalny wiek studenta to 16 lat (nie dotyczy kursów przeznaczonych dla studentów poniżej 16 roku życia.).

2. Opłaty 

-Wszystkie opłaty muszą być uiszczone przed rozpoczęciem kursu. Student ma możliwość dokonania przelewu bezpośrednio na konto szkoły lub na konto firmy polska-anglia.co.uk.  Jeżeli decydują się Państwo na dwa osobne przelewy, proszę pamiętać, iż ponoszą Państwo  koszta przelewu  pobierane przez bank, dwukrotnie.

-Ceny (chyba, iż zaznaczono inaczej) pokrywają tylko wysokość czesnego. Opłaty za: podróż, zakwaterowanie, program socjalny, opłaty egzaminacyjne, ubezpieczenie  oraz koszty administracyjne szkoły muszą zostać uiszczone osobno.

-Studenci, którzy po rozpoczęciu kursu zażyczą sobie zmiany godzin zajęć, podlegają opłacie administracyjnej  (opłaty różnią się w zależności od szkoły; proszę sprawdzić szkołę do której zamierzacie się zapisać).

-Jakakolwiek zmiana daty rozpoczęcia kursu musi być przesłana na piśmie (e-mail), nie później niż na cztery tygodnie od ww. daty.

3. Odpowiedzialność firmy polska-anglia.co.uk 

-Firma polska-anglia.co.uk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na mieniu  prywatnym studenta.

-Zalecamy, aby student wykupił  odpowiednie ubezpieczenia przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii.

4. Uczęszczanie na zajęcia. 

-Szkoły rezerwują sobie prawo odmowy przyjęcia lub wydalenia studenta, bez zwrotu kosztów kursu w wypadku: złamania prawa przez studenta, nie uczęszczania na zajęcia lub nielegalnej pracy.

5. Odwoływanie rezerwacji.

-Jeżeli rezerwacja kursu odwołana jest na conajmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu firma polska-anglia.co.uk zwraca studentowi  wysokość czesnego zapłaconego wcześniej, po potrąceniu kosztów administracyjnych, które pobiera szkoła oraz opłaty pobieranej przez firmę polska-anglia.co.uk. 

-Nie ma możliwości zwrotu należności za kurs po jego rozpoczęciu lub po otrzymaniu wizy. Zalecane jest skorzystanie z ubezpieczenia Student Protection Plan.

-Jeżeli odwołanie kursu następuje w wyniku odmowy prawa wjazdu do Wielkiej Brytanii, w momencie przedstawienia oficjalnego poświadczenia na piśmie o odmowie wjazdu wydanego przez angieslkie służby graniczne (ktore należy przesłać do 14 dni od daty odmowy wjazdu na teren Wielkiej Brytanii), firma polska-anglia.co.uk zwraca studentowi  wysokość czesnego zapłaconego wcześniej, po potrąceniu kosztów administracyjnych, które pobiera szkoła oraz opłaty pobieranej przez firmę polska-anglia.co.uk. Zwrot pieniędzy nastąpi w okresie nie dłuższym niż 90 dni od złożenia dokumentów. Szcegółowe informacje dotyczące zwrotów za czesne znajdują się na formularzu rezerwacyjnym szkół.

-Jeżeli odwołanie kursu następuje w wyniku odmowy prawa wjazdu do Wielkiej Brytanii, a student wykupił Ubezpieczenie-Visa, w momencie przedstawienia oficjalnego poświadczenia na piśmie o odmowie wjazdu otrzymanego na granicy Wielkiej Brytanii, firma polska-anglia.co.uk zwraca studentowi 100% opłat za czesne w danej szkole (minus opłaty bankowe za transfer). Zwrot pieniędzy nastąpi w okresie nie dłuższym niż 60 dni od złożenia dokumentów.

 


 

 

 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.