strona głównakatalog kursów językowychjak wybieramy szkoły?  miasta alfabetycznieszkoły na mapach jak rezerwować?promocje
        

 

 

 POLSKA-ANGLIA DIRECT    

DOSTAŃ SIĘ NA STUDIA W ANGLII

THE ULTIMATE UNIVERSITY EXPERIENCE

Wskazówki dla studentów na temat pisania listu motywacyjnego 

Komentarze urzędników zajmujących się rekrutacją na studia:

“Chcemy ludzi, którzy wiedzą jak ciężko pracować i dobrze się bawić. To jest kluczową kwestią w wydobywaniu z ludzi ich maksymalnego potencjału”

“Zawsze pamiętam, że szkoła wyższa jest społecznością i że chcemy ludzi, którzy będą w stanie zarazem czerpać ze społeczności i ją wzbogacić. Zajęcia ze sportu, teatru, muzyki i usługi dla społeczności uczelnianej są mile widziane. Chcemy widzieć, czy studenci są ogólnie głodni życia.”

Jak pisać list motywacyjny:

·         Bądź szczery     

·         Dbaj o prawidłową strukturę listu

·         Trzymaj się konkretów- nie pisz za dużo

·         Pisz w jasny sposób

Co zawrzeć w liście:

·         NIE powtarzaj się. Przejrzyj inne sekcje formularza- nie powtarzaj ich, chyba że pragniesz rozwinąć swoją wypowiedź w jakiejś kwestii.

·         Pokaż, co wiesz na temat wybranego przedmiotu, tj. przeczytaj uważnie informator, nawiąż do swojej wcześniejszej edukacji i innych związanych z edukacją doświadczeń.

·         Pokaż, że aktywnie interesujesz się wybranym przedmiotem, tj. że czytasz istotne magazyny czy książki, odwiedzasz muzea itp. Spróbuj i nabierz doświadczenia zawodowego (zwykle bezpłatnie), które wiąże się z wybranym kursem.

·         Wytłumacz dlaczego chcesz studiować dany przedmiot i zademonstruj znajomość aktualnych zagadnień związanych z tym przedmiotem.

·         Wyjaśnij dlaczego chcesz studiować w Wielkiej Brytanii.

·         Napisz o innych swoich zainteresowaniach (np. aktorstwo, piłka nożna, książki itp.) i jasno wyraź jak one mogą Ci pomóc w przyszłości, np. aktorstwo- będziesz miał więcej pewności siebie, piłka nożna- potrafisz pracować zespołowo itp.

·         Napisz o swoich ambicjach

·         Studenci podyplomowi: Twój list motywacyjny musi dogłębnie wyjaśniać określone pomysły na temat jak twoje wcześniejsze doświadczenia (tj. skończone studia & jeśli dotyczy, doświadczenie zawodowe) odnoszą się do studiów magisterskich, na które aplikujesz. Musisz także pokazać, że zapoznałeś się z zasadami kursu magisterskiego, w którym masz zamiar uczestniczyć i że je rozumiesz.

ZAPREZENTUJ SIEBIE Z NAJLEPSZEJ STRONY! DLACZEGO WŁAŚNIE TY POWINIENEŚ ZOSTAĆ WYBRANY? APLIKANTÓW SĄ SETKI, ZOSTAŃ ZAUWAŻONY.

Załączyliśmy kilka listów motywacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z nimi, ale przestrzegamy przed ich kopiowaniem.  Stwórz własny list motywacyjny!

Przykład dobrze napisanego listu motywacyjnego

Mocne strony listu

list motywacyjny

 

Doskonały początek- od razu nawiązanie do polityki!

 

 

Dobrze jest wyjaśnić dlaczego ona sądzi, że odniesie sukces na zajęciach z wybranych przedmiotów.

 

Doświadczenie i wiedza na temat przedmiotu.

 

 

Pochodzenie rodzinne/ wpływy dzieciństwa. Zawsze stosuje powiązania z wybranym przedmiotem.

 

 

 W szkole była dobra z historii-pokazywanie związku z wybranym przedmiotem jest znakomite ponieważ wskazuje bez zbędnego przechwalstwa, że będzie dobra z tego przedmiotu także na studiach!

 

 

 

Odkryj sposoby na powiązanie hobby z wybranym przedmiotem.

 

 

Nie jest pewna czy jazda konna pokazuje zdolności przywódcze poza zdolnością panowania nad koniem, ale i tak udaje jej się przemycić, że myśli o sobie jak o liderze.

 

 

Doskonałe zakończenie- wierzy, ze może dużo osiągnąć poprzez ciężką pracę i wytrwałą naukę! Właśnie to chcą usłyszeć na uczelni!

 

Nie od dzieciństwa chciałam zostać politykiem, ponieważ w tamtym czasie w Rosji nie było takiej profesji. To musi być coś we krwi, co pozwala ci uwierzyć, że możesz być najlepszy i że możesz osiągnąć obrane cele. Dzięki niezależnemu umysłowi zawsze byłam w stanie uśpić konflikty i kontrolować problemy. Jestem bardzo wrażliwa na każdą niesprawiedliwość i próbuję zwalczyć ją wedle moich możliwości.

 

W ciągu kilku ostatnich lat spotkałam kilku polityków, którzy zainspirowali i zachęcili mnie do zgłębiania tego przedmiotu. Z ich punktu widzenia, polityka jest jedną z najstarszych i najbardziej ekscytujących nauk.

 

W historii mojej rodziny obecne były związki z ekonomią i zarządzaniem, które, jak sądzę, są blisko spokrewnione z polityką. Mój pradziadek ukończył Wyższą Szkołę Partyjną i pracował jako dyrektor fabryki, co może być traktowane jako rodzaj politycznego zarządzania. Jako jeszcze jeden przykład podam, że mój ojciec stworzył małe imperium sklepów i supermarketów i do tej pory kieruje nimi z powodzeniem.

 

 

Moje zafascynowanie historią w szkole pomogło mi przetrwać najważniejsze wydarzenia. Ponadto pomogło mi zanalizować i zrozumieć tok myślenia ludzi i reagować podobnie do nich, mimo różnych okoliczności i innego rozwoju na przestrzeni lat. Dodatkowo, obok mojego zainteresowania historią odkryłam, że ekonomia i finanse są jej częścią, a także, że są bardzo ważne dla polityki.

 

 

Ponadto, doświadczenie uniwersyteckie jest podstawą dla przygotowań do takiej kariery. Daję wyraz moim politycznym aspiracjom w moich zainteresowaniach, Żeglarstwo jest moim ulubionym sportem i pomaga mi ono być lepszą w pracy zespołowej i zaspokaja mój głód adrenaliny, podczas gdy jazda konna poprawia moje umiejętności kierownicze.

 

 

 

 

 

 

Zawsze czułam, że mogę zmienić świat. Po prostu muszę mocno się starać i wiele nauczyć. Atmosfera polityczna w Rosji poprawiła się w ciągu ostatnich kilku lat, ale stopa wzrostu gospodarczego jest ciągle mała i sądzę, że to sfera, którą mogę ulepszyć. Rzeczywiście wierzę w swoje atuty i mimo, że rosyjski rząd może mieć wady, wiem, że nawet mała zmiana może wiele zmienić.

 

Przykład źle napisanego listu motywacyjnego

 

Słabe strony listu

List motywacyjny

 

Niepotrzebne powtórzenia- to już jest wpisane w formularzu

 

 

 

Czy to ma jakieś znaczenie w procesie aplikacyjnym?

 

Powinien powiedzieć więcej o pozytywnych stronach zdobytego tam doświadczenia.

 

 

Dlaczego było to wyzwaniem?

 

 

 

 

 

 

 

Ponownie, powtórka.

 

Najwyraźniej chce kontynuować edukację w Zjednoczonym Królestwie czy może ubiega się o studia w innym celu?!

 

Dlaczego? Powinien powiedzieć, dlaczego interesują go te przedmioty. Kiedy się nimi zainteresował?

 

Czy można połączyć grę w tenisa z wybranym przedmiotem uniwersyteckim? Dla przykładu, współzawodnictwo, skupienie, cierpliwość... Czy był on księgowym szkolnego klubu? Czy ma inne doświadczenia związane z finansami uzyskane poprzez hobby?

 

 

Nazywam się ____________ i pochodzę z Azerbejdżanu. Urodziłem się w 1987 roku w stolicy Azerbejdżanu, Baku.

 

 

Baku jest małym miastem o dwumilionowej populacji. Leży ono nad Morzem Kaspijskim i odpowiada za 15% światowych dostaw ropy.

W latach 2003-2004 byłem na wymianie studenckiej w Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydowałem kontynuować edukację na obczyźnie. Ludzie zadają mi pytanie, dlaczego w obcym kraju. Odpowiedź brzmi, że chcę wyzwania w postaci zagranicznych studiów, a podstawowym powodem jest fakt, iż chcę wykorzystać wiedzę o innych krajach w ojczystym mieście by pomóc mojemu krajowi. Gospodarka skorzysta z doświadczeń ludzi, którzy zdobyli międzynarodową edukację.

 

 

A więc jedną z opcji był Bournemouth. To bardzo przyjemne miasteczko i podoba mi się Szkoła wyższa Polska-anglia, gdzie przygotowuję się do życia i studiów w Zjednoczonym Królestwie. Po ukończeniu studiów przygotowawczych chciałbym kontynuować edukację w Zjednoczonym Królestwie.

 

 

 

Chciałbym studiować w uniwersytecie, w którym mam nadzieję uzyskać dyplom z księgowości i finansów.

 

 

 

Gra w tenisa jest moim hobby. W 2002 roku byłem na siódmym miejscu wśród tenisistów w Azerbejdżanie.

 

 

 

 

 Lubię rozmawiać z innymi studentami szkoły wyższej Polska-anglia. Interesujące jest także słuchanie nauczycieli podczas zajęć, oni wszystko opisują bardzo dokładnie i jestem pewien, że dobrze przygotują mnie do studiów w uniwersytecie.

Example of a good personal statement

 

Comments on why it’s good

The personal statement

 

Excellent start – straight to the subject matter of politics!

 

 

Good to explain why she thinks she’d be good at her chosen subject.

 

 

Experience & knowledge of the subject.

 

 

Family background/ childhood influences.   Always links back to chosen subject.

 

 

 

 

 

Good at history at school –  showing the link with chosen subject is excellent as it indicates she’d be good at this too without appearing boastful! 

 

 

 

Explore the ways in which hobbies connect to the subject.

 

 

 

 

Not sure how horse-riding shows leadership skills except over a horse but still she manages to squeeze in that she thinks she’s a leader!

 

 

 

Excellent finish – believes that she can make a difference after trying hard and learning!  Just what a university wants to hear!

 

I had not always wanted to be a politician since my childhood, because back in those days in
Russia, there was no such profession. It must be something in your blood that tells you to
believe you can be the best and achieve your goals. As a result of my independent mind, I
have always managed to calm down conflict and to control problems. I am very sensitive to
every injustice and try to do the most I can about it.

 


 

Over the last few years I have met several politicians who have inspired and encourage me to
learn about this subject. From their point of view politics is one of the oldest sciences and
the most exciting one.

 


 

In my family history there has been a connection with economics and management, which I think
is linked closely with politics. My grandfather finished The Highest School of Party and was
working as a director of factory, which can be considered as a kind of political management.
As well as example, my father created a small empire of shops and supermarkets and is
successfully directing it.
 

 

In school my passion for history helped me to go through the most significant events. It also
helped me to analyze understand the way people think and react similarly despite very
different circumstances and development through the years. In addition my interest in
history, I also recognize that economics and finance as part of it, are very important
subjects for politics as well.

 

Furthermore, university experience is fundamental to prepare
for this career.
I express my aspiration to politics in hobbies. Sailing as my favorite sport helps me to be
better at team-work and satisfies my desire for adrenaline, while horse riding improves my
leader-ship skills.

 

 

 


 

I always feel that I can make a change in the world, I just need to try hard and learn a lot.
The political atmosphere in Russia has been getting better over the last few years, but the
rate of growth of the economy is still low and I think that it is the sphere I can improve.
I do believe in my strengths and even though the Russian government may have flaws I know
that a little change can make a big difference.

 

 

Example of a poor personal statement

 

Comments on why it’s poor

The personal statement

 

Unncessary repetition – this is already on the application.

 

 

 

Relevance to application? 

 

Needs to say more about what was good about his experience there? 

 

 

How was it challenging?

 

 

 

 

 

 

 

Again, repetition.

 

Obviously wish to continue education in UK or why would he be applying?!

 

 

Why?  Needed to say what interests him about these subjects?  When did he become interested?

 

Can you link playing tennis with your chosen university subject? E.g. competition, focus, patience…  Was he the accountant of the school club?  Or any other experience with finance through hobbies?

 

 

 

 

My name is ­____________ and I am from Azerbaijan. I was born in 1987 in the capital of Azerbaijan, Baku.

 

 

Baku is a small city with a population of two millions people. It is situated on the Caspian Sea and accounts 15 % of the oil supply in the world.

 In 2003- 2004 I was an exchange student in the United States. After I had finished high school, I decided to continue my education in a foreign country. People ask me a question why in foreign country. The answer is that I want the challenge of studying abroad and the basic reason is that I want to use the knowledge of other countries in my hometown to help my country. The economy will benefit from people with international education.

 

 

So that one of my options was Bournemouth. It is very nice town and I enjoy Polska-anglia College, where I am preparing for life at university in the UK. After I finish the foundation year in Bournemouth I would like to continue my education in UK.

 

 

 

I would like to study at University, where I hope to major in accounting and finance. 

 

 

 

My hobby is playing tennis. It is my favorite sports. In 2002 I was number seven in Azerbaijan at tennis.

 

 

 

 

 

 

 

 I enjoy speaking with another students in Polska-anglia College. It is also very interesting to listen to the teachers in the lessons, they describe everything. In great detail and I'm sure will prepare me well for University.

 

 

 


 

 
 

INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I REALIZUJ PLANY

PROGRAM PARTNERSKISZUKAJREKLAMAO NAS KONTAKTWY O NAS

Oferta - Au Pair - Nauka i praca - Praca - Kursy językowe - Kursy konwersacji w Anglii i Londynie - Ferie Zimowe 2014 kursy i obozy językowe dla młodzieży 13-17 - Kwatery - Uniwersytety - Forum - Niezbędnik - Kontakt - FAQ - Aktualności - Kursy angielskiego w Londynie - Kursy angielskiego w Anglii - Szkoły języka angielskiego w Londynie - Szkoły języka angielskiego w Anglii

- Tanie rozmowy z Anglii do Polski - Tanie rozmowy do Polski - Tanie rozmowy do Polski z telefonów stacjonarnych - Tanie rozmowy do Polski z telefonów komórkowych  - Darmowe rozmowy do Polski  -Zakwaterownie w Londynie dla grup  - Free calls to Poland - Free calls to Poland from landlines - Free calls to Poland from mobiles - How to call Poland for free from mobile

Ubezpieczenie - Katalog szkół językowych - Internet w Anglii - Promocje - Najpopularniejsze szkoły w Londynie i Anglii - Szkoły językowe w Anglii -

- Kursy językowe w Anglii - Szkoły na mapach - Mapa strony

  

Send mail to info@polskA-Anglia.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising/ Reklama
Copyright © 2000-2017 Polska-Anglia Ltd Registered in England No. 8445654. The registered office of the company is 3-4 Bower Terrace, Tonbridge Road, Maidstone, Kent ME16 8RY. Wszystkie prawa zastrzeżone.
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.
Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors.  A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links. We recommend: tanie rozmowy do Polski.